Category

Ola Eklund

“Bli en del av kundens strategi” – Ola Eklund

By | Ola Eklund

Vad skulle hända om du utmanar och bli en del av kundens strategi?

Ok, att ha en konkurrenskraftig produkt är bra. Att skapa goda relationer är viktigt.

 

Men att din produkt/tjänst blir en del av kundens egna företags strategi tror jag är avgörande för om du kommer lyckas i din försäljning. Alltså att din produkt/tjänst på något sätt kan addera ett extra värde och i slutändan ett bättre resultat för kunden.

 

Jag verkar själv inom försäkringsbranschen med försäljning mot företag och jobbar med att skapa trygghet för små och medelstora företag vid situationer av dödsfall, olycksfall, specialistvård, sjukdomsperioder och pensionering.

 

I mitt fall handlar det om att utmana kunden och skapa en strategi tillsammans med kunden för att påvisa hur mina produkter kan hjälpa kunden att nå sina egna strategier/mål.

 

Låt mig ta ett enklare exempel där jag träffar två stycken ägare som är centrala för att företagets strategi skall kunna uppfyllas. Vad händer om den ena ägaren fastnar i en operations kö på 6 månader hos landstinget och inte kan arbeta under tiden? Halva arbetsstyrkan försvinner och resultatet påverkas således direkt negativt. Vårdförsäkringen ger kunden en operation inom max 2 veckor och blir då en produkt som säkerhetställer och kompletterar så att kunden kan fullfölja sin strategi med minimal påverkan.

 

Att söka win-win lösningar tillsammans med dina kunder är avgörande för bådas framgång. Kan man skapa en känsla i mötet av att vi tillsammans kan åstadkomma något riktigt bra där kunden ärligt känner att man vill hjälpa dom framåt i deras utveckling, så har man alla förutsättningarna att lyckas.

 

”Skapa en kund, inte ett sälj.” – Katherine Barchetti
Hälsar

Ola Eklund

Försäkringssäljare Bank