Vimentis VIP är en plattform för självhjälp och självinlärning för småföretagare och säljare. Vimentis Group ansvarar således inte för ett visst resultat utan endast för att leverera ett innehåll baserat på Storyselling och Social Selling.